Kontakt til Kongsbjergskolens UU-vejleder                                                                            

UU-vejleder Dorthe Beck Mathiesen                                                                                                    Mobil: 3034 9820

E-mail: dobm@kolding.dk

Du og dine forældre er altid velkomne til at kontakte mig.

Hvad er UU?

UU-center Kolding (www.uu-kolding.dk) tilbyder uddannelsesvejledning til alle elever i 8., 9. og 10. klasse på samtlige folkeskoler, frie grundskoler og specialskoler i Kolding Kommune.

UU-Kolding tilbyder også vejledning til unge i alderen 16 - 25 år, der har forladt grundskolen. 

Alle elever har mindst en individuel samtale med UU-vejlederen. Derudover arrangeres kollektive samtaler, gruppevejledning, forskellige vejledningsaktiviteter og samtaler med forældre og elever efter behov.

UU-vejlederen orienterer om uddannelsessystemet og mulighederne på arbejdsmarkedet og yder hjælp til at søge og anvende tilgængelig information.

Uddannelsesparathed

Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse og søger optagelse på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal have deres uddannelsesparathed vurderet (dog ikke hvis eleven har en uddannelsesaftale til en erhvervsuddannelse).

Vurderingen foretages af skolen og UU og sker (første gang) i december måned i 8. klasse, følges løbende og vurderes endeligt, når eleven forlader skolen i 9. eller 10. klasse.

Elev og forældre kan forlange, at ungdomsuddannelsen revurderer uddannelsesparatheden. Denne vurdering er endelig.

Vurderingen af uddannelsesparathed:

Vurderingen tager udgangspunkt i en generel og samlet vurdering af elevens muligheder for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og nedenstående punkter indgår i vurderingen:

Faglige forudsætninger:

 • Standpunktskarakterer (gennemsnit på mindst 4)
 • Specialundervisning og specialpædagogisk støtte
 • Læringspotentiale

Personlige forudsætninger:

 • Motivation
 • Mødestabilitet
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Valgparathed

Sociale forudsætninger:

 • Samarbejdsevne
 • Respekt
 • Tolerance

Erhvervspraktik

Elever i 8., 9. og/eller 10. klasse kan komme i erhvervspraktik, hvis praktikken hænger sammen med elevens uddannelsesplaner.

Al erhvervspraktik aftales med klasselæreren og UU-vejlederen, så der tages hensyn til klassens årsplan. 

Eleverne skal selv finde praktikpladsen, undtaget praktik på sygehuset, hos politiet, i forsvaret, hos Jydske Vestkysten og på Aarhus Universitet – disse pladser skal søges via UU-vejlederen.
Når eleven har fundet en praktikplads, udfyldes en praktikseddel, som afleveres til UU-vejlederen. UU sørger for papirer til virksomheden og for forsikring.

Introkurser

Alle elever i 8. klasse skal på introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser. Kurserne forløber over i alt fem dage.

I Kolding udbydes der kurser på følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner:

 • Hansenberg Gymnasium (htx)
 • Munkensdam Gymnasium (stx)
 • Kolding Gymnasium (stx, IB)
 • IBC International Business College (hhx, eud)
 • HANSENBERG (eud)
 • Social- og Sundhedsskolens afdeling på IBC i Kolding

Formålet med et introduktionskursus er, at eleverne får viden om to forskellige ungdomsuddannelser samt et indtryk af miljøet på stedet.
Introkurserne ligger i foråret, og eleverne tilmelder sig via UU-vejlederen (typisk omkring juletid).

Brobygning

Elever i 9. klasse kan komme en uge i brobygning på en ungdomsuddannelse, hvis eleven er vurderet "ikke uddannelsesparat" af skolen og UU-vejlederen.

Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat, er der ikke mulighed for brobygning i 9. klasse.

I 10. klasse skal alle elever 1 uge i obligatorisk brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser: 2+3 dage.
I Kolding kan der brobygges til følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner:

 • Hansenberg Gymnasium (htx)
 • Munkensdam Gymnasium (stx)
 • Kolding Gymnasium (stx, hf, IB)
 • IBC International Business College (hhx, eud)
 • HANSENBERG (eud)
 • Kolding HF & VUC (hf)
 • Social- og Sundhedsskolens afdeling på IBC i Kolding   

Formålet med brobygningen er at hjælpe eleven til at blive afklaret om valg af ungdomsuddannelse.

Brobygningen ligger i efteråret, og eleverne tilmelder sig via UU-vejlederen (typisk omkring sommerferien).